Celem głównym projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol” jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Tereszpol. Realizacja projektu posłuży również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, a tym samym poprawie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczej gminy.

W ramach projektu na terenie gminy Tereszpol zostanie zamontowanych 445 instalacji OZE, w tym 415 instalacji kolektorów słonecznych oraz 30 powietrznych pomp ciepła. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z 2 lub 3 absorberów, o łącznej mocy od 3,4 kW 5,2 kW. Pompy powietrza będą posiadały moc 3,5 kW. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 1,939 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 719,52 MWh/rok. Szacuje się także, że dzięki zainstalowaniu nowo wybudowanych OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 397,775 ton ekwiwalentu CO2. Wkład własny projektu wynosi 621 863, 44 zł, natomiast kwota dofinansowania z UE to 3 523 892, 81 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

©2024 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners