Instalacje pomp ciepła

Pompy ciepła to ekologiczny i bardzo ekonomiczny sposób na zapewnienie ogrzewania w naszych domach!  Energię potrzebną do ogrzania budynku pompy ciepła pobierają z natury – z powietrza, wody lub ziemi.  Następnie, przy minimalnym poborze energii elektrycznej, produkują ciepło dla naszego mieszkania.

Powietrzna pompa cieplna to takie urządzenie, które jako dolne źródło wykorzystuje dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne. Podobnie jak inne pompy ciepła, w domowej instalacji grzewczej może pełnić rolę, jak kocioł węglowy, gazowy czy elektryczny, czyli służyć do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Zasysane do pompy ciepła powietrze z pomieszczenia lub z zewnątrz budynku oddaje swoją energię cieplną w wymienniku ciepła za pośrednictwem czynnika chłodniczego, który w stanie rozprężonym jest zimny. Podgrzany powietrzem czynnik zaczyna parować  i w stanie  lotnym trafia do sprężarki. Pod wpływem sprężania rośnie jego ciśnienie w wyniku czego wydziela się wysoka temperatura.

Gorący czynnik w stanie sprężonym trafia do wymiennika ciepła (skraplacz) i oddaje swoją energię cieplną do zmagazynowanej w zasobniku wody.

Po schłodzeniu czynnik ulega skraplaniu (przechodzi do stanu ciekłego) i trafia do zaworu rozprężnego, gdzie następuje obniżenie jego ciśnienia. Z zaworu rozprężnego czynnik (w stanie ciekłym) kierowany jest do wymiennika ciepła (parownik). W ten sposób cykl się zamyka.

Zalety pomp ciepła:

 

Rodzaje pomp ciepła 

Najczęściej wykorzystywane są pompy typu:

 

Przykładowa pompa ciepła:

INSTRUKCJA STEROWNIKA

INSTRUKCJA MODUŁU INTERNETOWEGO

©2024 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners